Xem tuổi vợ chồng hợp tuổi Quý sửu

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.

CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI QUÍ SỬU

Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng/ đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: QUÍ SỬU
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu.
1. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 27, 29, 35, 39, 41 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 23, 33, 35, 39 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1, 9, 3 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4, 5, 7, và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: QUÍ SỬU
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hay lo, có duyên, vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt, đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, đôi lần thành bại rồi sau mới nên, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, lo tính đều dễ dàng, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng ngườ, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, làm ăn cần năng cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt, lo tính đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ.
Tánh người vợ thông minh vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có chút quyền chức thêm tốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ cho lắm, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ.
Tánh người vợ lanh lẹ, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình, lớn tuổi lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, lòng hay lo tính, vui vẻ cho lắm, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề tâm ý bất đồng, hay tương xứng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, cầu lo có quí nhơn, việc làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ở với nhau cũng có phần hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng nên.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, vợ chồng hay tương xung, ít h ạp ý, nên nhẫn nại việc làm ăn tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt, trong ngoài đặngg thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, ngày hậu làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn bình thường.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con (SG:DCH).

 • Cổng nhôm đúc
  cổng nhôm đúc,Cửa nhôm đúc,cổng nhà biệt thự
  www.cuanhomduc.com
 • Cổng biệt thự đẹp
  cổng nhôm đúc,Cửa nhôm đúc,cổng biệt thự đẹp
  www.cuanhomduc.com
 • Cổng nhôm đúc
  Sản xuất Cổng nhôm đúc,cổng biệt thự đẹp,cổng nhà đẹp
  www.congnhadep.com
 • Giá cửa gỗ lim
  Giá cửa gỗ lim Lào,Giá cửa gỗ lim Nam Phi, Cửa gỗ tự nhiên
  www.noithatgocaocap.com

Copyright 2014 - phongthuy24h.com
phongthuy24h.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo