Tag :  'chon huong nha 1982'. Tìm thấy :  kết quả

Cách chọn hướng nhà cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

Hướng nhà Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Ly, thuộc Đông tứ mệnh. Người Đông tứ mệnh nên ở nhà Đông tứ trạch.