Tag :  'xem phong thuy xay nha'. Tìm thấy :  27 kết quả

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1966 Bính Ngọ

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1966 Bính Ngọ. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1963 Quý Mão

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1963 Quý Mão. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1962 Nhâm Dần

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1962 Nhâm Dần. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1961 Tân Sửu

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1961 Tân Sửu. Năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1960 Canh Tý

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1960 Canh Tý. Năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi. Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1958 Mậu Tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1958 Mậu Tuất. Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà