Tag :  'xem tuoi lam nha'. Tìm thấy :  112 kết quả

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1966 Bính Ngọ theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1966 Bính Ngọ theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1965 Ất Tị theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1965 Ất Tị theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 51 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1964 Giáp Thìn theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1964 Giáp Thìn theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 52 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1963 Quý Mão theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1963 Quý Mão theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 53 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1962 Nhâm Dần theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1962 Nhâm Dần theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 54 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Hoang Ốc.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1961 Tân Sửu theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1961 Tân Sửu theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 55 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1960 Canh Tý theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1960 Canh Tý  theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 56 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Hoang Ốc.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1959 Kỷ Hợi theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1959 Kỷ Hợi theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 57 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Hoang Ốc.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1958 Mậu Tuất theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1958 Mậu Tuất theo phong thủy,Năm 2015, gia chủ 58 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào Kim Lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1957 Đinh Dậu theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho người sinh 1957 Đinh Dậu theo phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1956 Bính Thân

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1956 Bính Thân,Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời"

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi, Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1955 Ất Mùi

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1955 Ất Mùi, Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1960 Canh Tý

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1960 Canh Tý,Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1961Tân Sửu

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1961Tân Sửu,Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1961 Nhâm Dần

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1961 Nhâm Dần,Gia chủ tuổi Nhâm Dần, cần tránh các năm Tam Tai: Thân; Dậu; Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2015 tức năm Ất Mùi, như vậy sẽ không phạm vào Tam Tai.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1958 Mậu Tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1958 Mậu Tuất, Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông.

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1957 Đinh Dậu

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1957 Đinh Dậu,Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1967 Đinh Mùi

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1967 Đinh Mùi. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1968 Mậu Thân

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1968 Mậu Thân.  Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà