Tag :  'xem tuoi xay nha nam 2015'. Tìm thấy :  55 kết quả

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1957 Đinh Dậu

Xem tuổi làm nhà năm 2015 cho tuổi 1957 Đinh Dậu,Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1967 Đinh Mùi

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1967 Đinh Mùi. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1968 Mậu Thân

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1968 Mậu Thân.  Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1969 Mậu Thân

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1969 Mậu Thân. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà -Cách xem tuổi chọn năm làm nhà

 Theo quan niệm của phong thủy, khi xây dựng nhà ở cần xem tuổi của chủ nhà với năm làm nhà.Không được vi phạm vào các năm: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1970 Canh Tuất theo phong thủy - xem tuoi lam nha

Xem tuổi làm nhà cho tuổi 1970 Canh Tuất . Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1972 Nhâm Tý theo phong thủy - xem tuoi lam nha

Xem tuổi làm nhà cho tuổi 1972 Nhâm Tý.Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1971 Tân Hợi theo phong thủy - xem tuoi lam nha

Xem tuổi làm nhà cho tuổi 1971 Tân Hợi.Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1966 Bính Ngọ

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1966 Bính Ngọ. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1963 Quý Mão

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1963 Quý Mão. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1962 Nhâm Dần

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1962 Nhâm Dần. Xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1961 Tân Sửu

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1961 Tân Sửu. Năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1960 Canh Tý

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1960 Canh Tý. Năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1959 Kỷ Hợi. Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1958 Mậu Tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho tuổi 1958 Mậu Tuất. Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà